Confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

IntroducerePrezentul document este intocmit in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”);Prezentul document are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre According Group SRL.In acord cu prevederile art. 13 din Regulament, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii:

1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

ACCORDING GROUP SRL, persoană juridică română, cu sediul în Iasi, Sos. Nicolina, 223C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22-1086/1995
, cod unic de înregistrare RO 7563613
, vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care colectam și protejăm datele cu caracter personal.Conform Regulamentului, According Group SRL detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

2. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, in ceea ce va priveste: nume, prenume, email, telefon, functie, departament, oras, tara.

3. Scopurile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal

3.1. Prelucram datele mentionate la art. 3 in scop de marketing, atunci cand dorim sa promovam produse sau servicii catre compania al carui reprezentant, angajat, colaborator sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati.3.2. Vom putea prelucra de asemenea datele mentionate la art. 3 in scopul de a comunica cu dvs., in procesul incheierii unui contract cu compania al carui reprezentant, angajat, colaborator sunteti (daca aveti atributii in acest sens), atunci cand aceasta doreste sa achizitioneze produsele sau serviciile noastre.Nu prelucram datele dvs. cu in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri.

4. Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3. in acord cu dispozitiile art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament, respectiv in scopul intereselor noastre legitime, respectiv: a) interesul nostru legitim de a promova noi produse si servicii catre compania al carei reprezentant, angajat, colaborator sunteti, caz in care in comunicarea comerciala cu aceasta companie ne putem adresa dvs. in in calitatea dvs. de reprezentant, angajat, colaborator al acesteia; b) interesul nostru legitim de a comunica cu dvs. in calitatea dvs. de reprezentant, angajat, colaborator al companiei, in procesul de incheiere a unui contract cu aceasta.In masura in care nu sunteti de acord sa va prelucram datele in scopurile mai sus mentionate, vom inceta sa prelucram datele dvs. si sa va transmitem comunicari comerciale.

5. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe toata durata intereselor noastre legitime, respectiv pana la momentul la care: a) ne comunicati in scris solicitarea dvs. de a inceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; b) luam la cunostinta ca a incetat relatia dvs. contractuala cu compania care ar putea fi interesata de produsele si serviciile noastre; c) apreciem ca nu mai avem spre vanzare produse sau servicii care ar putea prezenta un interes pentru compania al carei reprezentant, angajat, colaborator sau partener sunteti.La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse.

6. Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente atunci cand avem o obligatie legala in acest sens.

7. Unde stocam datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

8. Masuri de securitate

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs. In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative.

9. Procese decizionale automate

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

10. Drepturile dvs.

a) Dreptul de accesAveti dreptul sa obtineti o confirmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa obtineti accesul la aceste date. In masura in care ne veti transmite o solicitare in acest sens, va vom pune la dispozitie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs. alaturi de toate informatiile pe care avem obligatia sa vi le furnizam, in acord cu prevederile Regulamentului.b) Dreptul de rectificare si stergereAveti dreptul sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala.c) Dreptul la restrictionarea prelucrariiAveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor, caz in care puteti solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care facem verificam exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.d) Dreptul la opozitieAveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing. sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati. Intr-o atare situatie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia situatiilor in care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dvs.e) Dreptul la portabilitatea datelorAveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Aveti totodata dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

11. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a va exercita oricare din drepturile, va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs. in scris, la adresa de email: contact@compakt.roVom raspunde solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult o luna, cu exceptia situatiei in care din cauza complexitatii sau a numarului cererilor vom fi nevoiti sa prelungim termenul de raspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.Totodata previzam ca va vom putea solicita sa furnizati informatii pentru a va confirma identitatea (de exemplu, sa faceti clic pe un link de verificare, sa introduceti un nume de utilizator sau o parola) pentru a va exercita drepturile.

12. Depunerea unei plangeri la Autoritatea de Supraveghere

In cazul in care apreciati ca drepturile dvs. au fost incalcate, puteti depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

13. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: contact@compakt.ro